Paydaş Grubu Çalıştayı

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmekte olan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlık çalışmaları kapsamında 11 Temmuz 2017 tarihinde “Paydaş Grubu Çalıştayı” düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Söz konusu Çalıştay ile İstanbul genelinde sera gazı emisyonlarını azaltım ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine daha dirençli bir kent yapısı oluşturmak için gereken uyum çalışmalarının, çözüm önerilerinin ve sorumlulukların konusunda uzman bilim insanları, resmi erk temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Büyükşehir Belediyemiz birim ve iştiraklerinden oluşan geniş bir paydaş katılımıyla belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Çalıştay; “Atık Yönetimi”, “Su Kaynakları Yönetimi”, “Kamu Altyapısı”, “Binalar”, “Enerji Üretimi ve Dağıtımı”, “Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve Tarım”, “Sanayi”, “Ulaştırma ve Lojistik”, “Halk Sağlığı”, “Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı” başlıklarında on temel sektör için oluşturulacak çalışma gruplarıyla yürütülecektir.

 

2018-02-21T15:37:27+00:00