Senaryolar 2018-10-01T08:51:44+00:00

İklim Senaryoları

Sera gazı salan ve arazi kullanımı arazi örtüsünü etkileyen insan faaliyetleri iklimi değiştirmektedir. Sıcaklıklar artmakta, buzullar erimekte, deniz seviyesi yükselmekte ve yağış desenleri değişmektedir. Farklı küresel sera gazı emisyonu öngören senaryolar ile üretilen gelecek iklim değişikliği projeksiyonları bu değişimlerin aynı yörüngede devam edeceğine işaret etmektedir. Türkiye iklim değişikliği açısından riskli bir bölgede yer almaktadır. Projeksiyonlar, gelecekte sıcaklıkların her yerde artacağını, yağışların ise ülkenin güney yarısında önemli oranlarda azalacağını göstermektedir.

İklim Değişikliği İstanbul’da Nelere Sebep olacaktır?

 • Küresel ısınma kaynaklı sıcaklık artışına (yıllık en fazla 4.5 °C),

 • Kentleşme kaynaklı sıcaklık artışına (yıllık 1-2 °C),

 • Yaz sıcaklık artışının daha fazla olmasına (Yaz artışı ≈ 1.5 x Kış artışı),

 • Sıcak tarafta ekstrem olayların (sıcak hava dalgası gibi) artmasına,

 • Sıcaklıkların 0 °C’nin altına neredeyse hiç düşmemesine,

 • Yaz yağışlarının azalmasına (en fazla %30),

 • Buharlaşma-terlemenin artmasına (en fazla %11),

 • Kurak dönemin uzamasına (en fazla 23 gün),

 • Aşırı yağışlı günlerde meydana gelen yağışların artmasına (en fazla %59),

 • İklimin tipik Akdeniz iklimine doğru evrilmesine neden olması beklenmektedir.

Bu ve diğer değişikliklerin İstanbul’da olumlu ve olumsuz yansımaları  nasıl olacaktır?

 • Akdeniz iklimi özelliklerinin artması, insanları ve turizmi pozitif etkileyecektir.

 • Sıcaklıkların artması kış mevsiminde kar ile mücadele faaliyetlerini azaltacaktır.

 • Buzlu ve donlu günlerin azalması tuzlama faaliyetlerini ve kent içi ulaşımda yaşanan problemleri azaltacaktır.

 • Sıcaklık artışının kar ve sis olaylarını azaltması kara, deniz ve hava ulaşımındaki aksamaları azaltacaktır.

 • Kış ısıtma ihtiyacı azalacaktır.

 • Yaz yağışlarındaki düşüş ve buharlaşma-terlemedeki artış su kaynaklarında azalmaya yol açacaktır.

 • Su kaynaklarındaki azalma kuraklık gibi ekstrem olaylara kırılganlığı artıracaktır.

 • Ekstrem sıcaklık olaylarındaki artış yaşlılar, çocuklar ve kalp-damar hastalıkları olanlar için tehdit oluşturacaktır.

 • Yaz soğutma ihtiyacı artacaktır. Yıllık bazda toplam enerji talebi artacaktır.

 • Sıcaklık artışı yangın riskini artıracaktır.

 • Ekosistem servisleri sıcaklık artışlarından olumsuz etkilenecektir.

 • Sıcaklık artışı ve kurak dönemin uzaması park, bahçe ve yeşil alanların bakım maliyetini artıracaktır.

 • İklim değişikliğinden plansız yapılaşmanın olduğu yerlerde yaşayanlar ve ekonomik olarak en alt gruba ait olanlar en fazla etkilenecektir.