Ortak Çalışmalar 2017-05-11T18:45:33+00:00

C40

İstanbul, kentsel karbon emisyonunun azaltılması için oluşturulan Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40) içinde yer almaktadır. C40, karbon emisyonlarının azaltılması için kentlerin gösterdiği çabaları desteklemekte ve yerel yönetimler arası bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmişte çeşitli bilgileri C40 ile düzenli ve şeffaf şekilde paylaşmış bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu konuda C40’a sunulmak üzere hazırlanacak verilerin daha detaylı şekilde hazırlanması öngörülmektedir.

Compact of Mayors

2014 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesinde tanıtılan Compact of Mayors, iklim değişikliği odaklı çalışan yerel yönetim liderlerinin en büyük küresel koalisyonudur. Bu programa katılan yerel yönetimler, emisyonlarını azaltma, başarılarını kamuoyuyla paylaşma ve iklim değişikliğinin beklenen etkilerine hazırlık yapma konularında kararlılıklarını belirtirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2015’te gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kentler Forumunda İstanbul için planlanan bir İklim Eylem Planı hazırlık çalışmasından bahsetmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Compact of Mayors’ı  imzalamıştır.

Convenant of Mayors

İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi AB Komiseri Miguel Arias Canete tarafından dünyanın en büyük kentsel iklim ve enerji insiyatifi şeklinde tanımlanmakta ve AB enerji ve iklim değişikliği politikalarınına katkı sağlaması beklenmektedir. İmzacı tarafların CO2 veya tüm sera gazlarını 2030 yılında %40 oranında azaltmak yönünde hedef alması ve azaltım/uyum tedbirlerini entegre bir yaklaşımla ele alması beklenmektedir. İBB, Convenant of Mayors toplantılarına başkan seviyesinde aktif katılım göstermiş; üst düzey toplantılarda İstanbul ev sahipliği yapmıştır. AB sürecinde bu sözleşmeye katılım noktasında İBB çalışmalarını sürdürmektedir.

Mexico City – Pact

2010 yılında 138 belediye başkanının katılımı ile gerçekleştirilen Dünya Belediye Başkanları İklim Zirvesi’nde imzalanan anlaşma belediyelerin iklim değişikliği ile mücadelede çabalarını yoğunlaştırılması ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi amacını taşımaktadır. Günümüzde 340 belediyenin imzacısı olduğu anlaşmaya İBB de imza atmış, çalışmalarını sürdürmektedir.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi

Çevre sorunlarıyla mücadelenin baş aktörlerinden biri olan yerel yönetimlerin, kentlerin ve toplumların geleceği bakımından daha aktif şekilde çözüme katkı sağlaması hayati öneme sahiptir. İklim değişikliği, ormansızlaşma, biyoçeşitliliğin korunması gibi konular artık küresel sorunlar haline gelmiş ve beraberinde geniş ölçekli çözüm arayışları getirmeye başlamıştır. Yerel yöntemlerin çevre sorunlarını yerinde önleyebilme gücü, onlara belirli sorumluluklar yüklemekte ve somut adımlar atma ihtiyacını arttırmaktadır. Bu sebeple, son dönemlerin en çok tartışılan konuları arasında yer alan çevre sorunlarıyla ilgili olarak, ortak bir zemin geliştirme ve yerel yönetimlerin bu alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaşabilmeleri amacıyla, 19 Aralık 2014 tarihinde UCLG-MEWA Çevre Komitesi kurulmuştur.

Bu komitenin ilk toplantısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda komitenin başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi de komitenin eş başkanlığına seçilmişlerdir. Bu haliyle UCLG-MEWA Çevre Komitesi, 10 üyeden oluşmaktadır. Toplantı sonucunda Malatya Çevre Deklarasyonu imzalanmıştır. Çevre Komitesi bundan sonraki çalışmalarını ağırlıklı olarak iklim değişikliği ve HABITAT III hazırlıkları çerçevesinde yürütecektir.