İklim 2017-05-11T18:31:35+00:00

İstanbul’un  İklimi

“Ortalama günlük maksimum” (koyu kırmızı çizgi) her ay için ve İstanbul için ortalama bir günün maksimum sıcaklığını gösterir. Aynı şekilde, “ortalama günlük minimum” (koyu mavi çizgi) ortalama minimum sıcaklığı gösterir. Sıcak günler ve soğuk geceler (kesikli kırmızı ve mavi çizgiler) son 30 yıldır her ayın en sıcak ve en soğuk gecelerinin ortalamasını göstermektedir.

İstanbul ili, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Akdeniz ikliminden yazları sıcak ve kışları ılık ama her mevsim yağışlı Karadeniz iklimine geçişin gerçekleştiği bir bölgede yer alır. Yerleşimin daha yoğun olduğu ilin güney kesimleri Akdeniz iklimine daha yakın karakteristiklere sahipken, kuzeye doğru gidildikçe iklim özellikleri Karadeniz iklimine doğru evrilir. Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere ortalama sıcaklık ocak ayında 6 °C civarından temmuz ayında 23 °C civarına çıkmaktadır. Maksimum ve minimum sıcaklıkların ortalama sıcaklıktan farkı ocak ayında 6 °C civarında iken temmuz ayında 12°C civarına yükselmektedir. Bu durumda en sıcak ayın maksimum sıcaklığı ile en soğuk ayın minimum sıcaklığı arasındaki fark 25 °C civarında olmaktadır.

İstanbul, önemli bir yükseltiye sahip olmamasına rağmen kuzey-güney doğrultusunda yağış değişkenliğinin yüksek olduğu bir ildir. Güneyinde yıllık toplam yağış 650 mm civarında iken orta kesimlerinde yer yer 1000 mm’nin üzerine çıkar. Karadeniz kıyılarına doğru tekrar azalarak 850 mm civarına iner. Göztepe ölçümlerine göre  en yüksek aylık yağışa 122 mm ile aralık ayında ulaşılır. 100 mm’nin üzerinde yağışa sahip diğer ay ocaktır. Haziran ve temmuz 20 mm’nin altındaki yağışları ile en kurak aylardır. En yağışlı ve en kurak ayların yağışları arasında yaklaşık 100 mm fark vardır. Akdeniz ikliminin en tipik özelliği mevsimselliğinin, yani bu farkın, yüksek olmasıdır. Bu fark örneğin İzmir için 140 mm, Antalya için 255 mm civarındadır.

Grafik, aylık güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu ve yağışlı gün sayısını gösterir. %20’den az bulutlu günler güneşli olarak, %20-%80 arasındaki bulutlu günler parçalı bulutlu olarak ve %80’den fazla olanlar kapalı günler olarak kabul edilir.

İstanbul için maksimum sıcaklık diyagramı ayda kaç sayıda günün belirli bir sıcaklığa ulaştığını verir.

İstanbul için yağış diyagramı ayda kaç gün belirli yağış miktarlarına ulaşıldığını gösterir.

İstanbul diyagramı bir ay içinde kaç günün belirli rüzgar hızlarına ulaşacağının beklendiğini gösterir.

İstanbul için rüzgar gülü yılda kaç saat, belirtilen yönde rüzgar estiğini gösterir.

Genel Bilgi

Grafikler , meteoblue veri setleri kullanılarak elde edilmiştir. 2014 yılında, 1985 yılı ve sonrasındaki 30 yıllık küresel geçmişin saatlik hava durumu verisini kullanarak hava durumu modelleri hesaplanmıştır. Veri yaklaşık 30km çözünürlükteki küresel NEMS hava modelinden türetilmiştir ve ısı adaları, soğuk hava akımları, gök gürültülü hava ve kasırgalar gibi yerel detaylı hava efektlerini yeniden üretemez. Lejantta bulunan parametreler tıklanarak etkinleştirilip , kapatılabilmekte , istenmesi durumunda zoom yapılabilmektedir.