envanter 2018-04-11T10:30:23+00:00

İstanbul 2015 Yılı Sera Gazı Envanteri

 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kentleşme hızla devam ederken, kentlerin belediye başkanı düzeyinde iklim değişikligi ile mücadele ve uyum konusunda adım atması gerekmektedir. Sera gazı envanteri oluşturmak bu çabaların birinci adımıdır. İstanbul ‘da 2010 yılı için sera gazı envanteri hazırlanmıştı, şimdi 2015 yılı için sera gazı envanteri tamamlandı. Sonrasında emisyonların azaltılması için iklim değişikligi eylem planı ile atılacak adımlar ve azaltım hedefleri belirlenecektir.

 

İstanbul 2015 Yılı Sera Gazı Envanter Raporunu buradan indirebilirsiniz.

İstanbul 2015 Yılı Sera Gazı Hesaplama Tablosunu buradan indirebilirsiniz.