İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Panelleri gerçekleştirildi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul/ İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” kapsamında iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmaların ve tecrübelerin paylaşılması, paydaşlar arasındaki diyaloğun arttırılması amacıyla 12 Eylül 2018 tarihinde Sivil Toplum Kuruluşları, 13 Eylül 2018 tarihinde ise Belediyemiz iştirak şirketleri ile İklim Değişikliği Paneli gerçekleştirilmiştir.

Çok sayıda değerli uzman ve akademisyenin panelist olarak katılım sağladığı söz konusu etkinliklerde; İstanbul’da devam eden yenilenebilir enerji çalışmaları, binalarda malzeme tercihi ve enerji tasarrufu faaliyetleri, atıktan enerji elde edilmesi, akıllı bisiklet projeleri, toplu taşımada sürdürülebilirlik faaliyetleri, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri ve maliyeti, iklim değişikliğine yönelik bilinçlendirme çalışmaları, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum, iklime dirençli kentler, yerel yönetimlerin sürdürülebilir projelerinin finansmanı gibi konularda sunumlar gerçekleştirilmiş olup, tüm paneller katılımcılar tarafından dikkat ve ilgiyle takip edilmiştir.


İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Proje Çalıştayları Gerçekleştirildi

İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi (Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul) Proje Çalıştayları Gerçekleştirildi…
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” (Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul) çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynayan aktörlerle güç birliği yapmak ve iletişimi artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Bu kapsamda, 25 Temmuz’da Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU moderatörlüğünde Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler, 26 Temmuz’da Prof. Dr. Ömer Lütfi ŞEN moderatörlüğünde sivil toplum kuruluşları ile çalıştay programları gerçekleştirilmiş olup, iklim değişikliği konusundaki çalışmalar, tecrübeler ve çözüm önerileri paylaşılmıştır.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İklim Değişikliği” Eğitimleri Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” (Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul) çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynayan yerel yönetimlerle güç birliği yapmak ve teknik kapasiteyi artırmak amacıyla 7 Haziran-9 Temmuz arasında İstanbul’ daki 39 ilçe belediyesinden görevlendirilen teknik personele eğitimler verildi.

Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ve Türkiye’nin konumu, COP 23 İklim Zirvesi, karbon yönetimi ve iklim değişikliği eylem planı konularında yerli ve yabancı çok değerli akademisyen ve uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi.

İklim Değişikliği Eğitimleri Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülen ve İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerle güç birliği yapmayı, iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan AB destekli “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” kapsamında İstanbul’daki 39 ilçe belediyesi personeline yönelik düzenlenecek eğitimlerin birincisi 7 Haziran 2018 tarihinde Sürmeli İstanbul Otel’de gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi ŞEN tarafından verilen İklim Değişikliği Nedenleri ve Etkileri başlıklı söz konusu eğitim katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilmiş olup, başarılı ve verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlamaları kapsamında “İklim Değişikliği ve Akıllı Şehirler” isimli etkinlik düzenlendi.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlamaları kapsamında İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İTÜ Meteorolojik Araştırmalar Kulübü ve TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası işbirliği ile “İklim Değişikliği ve Akıllı Şehirler” isimli etkinlik düzenlendi.

“İklim Değişikliği ve Akıllı Şehirler” etkinliğine, açılış konuşmaları bölümüne, METAR Başkanı Alperen Karataş, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ozan Mert Göktürk, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, İTÜ UUBF Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya, MGM Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, DSİ Bölge Müdürü Sedat Özpınar ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca iştirak ettiler.

İklim Değişikliği Oturumu ise Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İTÜ) başkanlığında gerçekleşti. Oturumda; Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen (İTÜ), Ali Ümran Gümüşçü (MGM) ve Bünyamin Sürmeli (CNN Türk) söz aldı. İlgili bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Sayın Fatih EROL tarafından İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Öğleden sonra yapılan Akıllı Şehirler Oturumu; Başkan Prof. Dr. Yurdanur Ünal (İTÜ), Prof. Dr. Zerrin Yılmaz (İTÜ), Yük. Müh. Zeliha Gemici (Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi), Mustafa Akyüz (İBB Akıllı Şehir Müdürü) ve Murat Yıldız (Dünya Gazetesi) katılımıyla gerçekleşti.

Program, öğrenciler gözüyle Meteoroloji bölümüyle sona erdi.

Anket Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir akıllı şehir hedefiyle kentimizi daha düşük karbonlu ve iklim değişikliğine daha dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz dönemde çeşitli toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek farklı sektörlerden değerli uzmanların önerileri toplanmış, bu doğrultuda gelecek yıllarda sera gazı emisyonlarını azaltacak ve İstanbul’un değişen iklime uyum kapasitesini güçlendirecek bir takım somut eylemler belirlenmiştir. 

 

İİDEP,  belirlenen eylemlerin azaltım ve uyum etkilerini ve uygulanabilirliklerini gözeten bir öncelik sıralamasıyla planlanacaktır. Bu amaca yönelik olarak bir anket oluşturulmuştur. Bu anketle her bir eylem için uzman   görüşleri  toplanacak ve planlama için  değerlendirilecektir. Yaklaşık 15 dakikanızı alacak olan ankete bu linkten ulaşabilirsiniz:  https://goo.gl/forms/q5nKfpmaxq8es2w02

İİDEP’in şekillendirilmesinde uzman görüşünüzün son derece değerli olduğunun altını çizer, katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

İİDEP Ekibi

 

 

“Ulusal İklim Değişikliği Eylemlerinde Ticari Menfaat Sahiplerinin Kapasitesinin Geliştirilmesiyle Kamu Anlayışı Farkındalığının Arttırılması Projesi” kapsamında bilgilendirme dersleri gerçekleştirildi

İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası platformda birçok araştırma yapılmakta ve gerçekleştirilen geleceğe yönelik projeksiyonlar ile iklim değişikliğine adaptasyon ve ekonomik faaliyetler sonucu çevre üzerinde oluşan baskının azaltılmasına yönelik çözümler ileri sürülmektedir. ‘Ayrıklaştırma (decoupling)’ kavramı da yapılan bu araştırma ve projeksiyonlara bağlı olarak son 40 yılda önemi gittikçe artan bir kavram olarak literatürde yerini almaktadır. Ticari faaliyetlerin çevre ile dost bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle ayrıklaştırmanın ne olduğunun anlaşılması ve bunun fiilen nasıl uygulanabileceği yönünde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Bu kapsamda ‘Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’ çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Ulusal İklim Değişikliği Eylemlerinde Ticari Menfaat Sahiplerinin Kapasitesinin Geliştirilmesiyle Kamu Anlayışı Farkındalığının Arttırılması Projesi” ayrıklaştırma kavramının ticari menfaat sahipleri tarafından uygulayıcı nitelikte anlaşılabilmesine yönelik hazırlanmıştır. Bu amaç kapsamında ticari menfaat sahiplerinin ticari rekabet edebilirlikleri zarar görmeden uygulamada başarı sağlamaları hedeflenmiş ve bu hedefleri gerçekleştirmek için 4 adet bilgilendirme dersi planlanmıştır. Planlanan bu 4 adet bilgilendirme dersinden ikisi 11 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıları ile paydaşlarla paylaşılmıştır. Bu sayede sağlanacak farkındalık ile ticari menfaat sahiplerinin ekonomik aktiviteler sırasında ayrıklaştırma stratejisine göre hareket etmeleri durumunda kar maksimizasyonunun sağlanabilmesi ve bu kar maksimizasyonu sağlanırken en az çevresel baskının nasıl mümkün olabileceğine yönelik uygulamaların yaygınlaşması mümkün olacaktır.

“İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmalarının Geliştirilmesi Projesi” Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programına sunulan “Improving Climate Change Awareness and Engagement in Istanbul” isimli proje başarılı bulunarak kabul edilmişti.

Eylül ayında başlayan olan ve 18 ay sürecek olan projenin amacı; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin arttırılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Bu projenin açılış toplantısı, Conrad Istanbul Bosphorus Otel’de, 20 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı Açılış konuşmaları kısmında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nihat MACİT söz alarak bu çalışma ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Toplantının sonraki aşamasında İklim Değişikliği Kum Sanatı Gösterimi ve İklim Değişikliği Çalışmaları Proje Tanıtımı yapıldı.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, “İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler” adıyla bir panel gerçekleştirildi. Panel Kapsamında söz alan İSTAÇ A.Ş. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatih HOŞOĞLU yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

“Küresel kent nüfusunun 21. yüzyıl ortasında günümüze nazaran 2,5-3 milyar kadar artış göstermesi beklenmektedir. Günümüzde kentler, dünyada tüketilen enerjinin üçte ikisinden sorumlu olup, aynı zamanda dünyadaki doğal kaynakların dörtte birini tüketmektedir. Küresel olarak üretilen enerjinin %70’ten fazlası kentlerde tüketilmekte, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının %80’i yine kentlerde bulunan sanayi tesisleri, ticari işletmeler, konutlar ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında iklim değişikliğinin başlıca nedeni olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kentlere önemli görev düşmektedir.
Yerel yönetimler; vatandaşları bilgilendirme, yerel kaynakları harekete geçirme ve yerel ihtiyaçları karşılayacak yatırımların yapılması gibi görevleri eksiksiz yerine getirmenin yanı sıra, aynı zamanda artan nüfus, eskiyen altyapı, kısıtlı finansman imkânları ve iklim değişikliği gibi baskılara maruz kalmaktadır. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok bölgesinde artan kuraklık, buna bağlı su kıtlığı ve hava kirliliği iklim değişikliği ile ilişkilendirilmektedir. 2017 yazında İstanbul’da art arda yaşanan aşırı yağış ve dolu gibi olağandışı hava olayları, önemli ölçüde ekonomik kayıplara sebep olmuştur. İklim değişikliğinin etkileri giderek gündelik hayata sirayet etmekte, kent nüfusunun gündelik hayatını ve kentin ekonomik aktivitesini etkiler duruma gelmektedir. Bu gelişmelerin gelecekte halk sağlığı, endüstriyel üretim, tarım ve hayvancılık, biyolojik çeşitlilik ve kentsel altyapı üzerinde farklı tip ve şiddette etkileri olacaktır.
Ekonomik, sosyal ve çevresel dengenin makul ölçüler içerisinde korunabilmesi için küresel ısınmayı 2 °C’nin olabildiğince altında ve mümkünse 1,5 °C ile sınırlı tutmak hedeflenmektedir. BM çatısı altında 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması, ulusal hükümetler kadar, yerel yönetimleri de iklim değişikliğiyle mücadelede lider olmaya çağırmaktadır. Kentler, 1980’lerden itibaren iklim değişikliğiyle küresel mücadelenin bir parçasıdır. Yerel yönetimler ve oluşturdukları birlik ve platformlar, iklim değişikliği ile mücadele bakımından iddialı hedefler koymakta ve stratejiler geliştirmektedir.
Atmosferdeki mevcut sera gazı birikimi göz önüne alındığında yalnızca sera gazı emisyonlarının düşürülmesi yoluyla bu etkilere maruziyetin azalması günümüzde mevcut şartlar altında zor gözükmektedir. Kentlerin, iklim değişikliğinin kaçınılmaz ve yıkıcı etkilerine karşı önlemlerini bugünden alması ve daha dirençli, dayanıklı bir yapı kazanması günümüzde bir zaruret halini almıştır. İklim değişikliğine uyum sağlamak, risk temelli bir yaklaşım gerektirdiği için yerel yönetimler için karmaşık öğeler barındırmaktadır. Bu nedenle iklimsel değişimlerin olasılıklarını, kentteki iklime kırılgan altyapıyı ve bu olasılıkların gerçekleşme durumundaki somut etkileri önceden analiz etmek ve ilgili paydaşlarla iletişim ve iş birliği içinde düşük maliyetli, yerel ve etkin tedbirler geliştirmek şarttır.
İstanbul gibi büyük şehirlerde iklim eylem planlarının ve düşük karbon planlarının uygulanabilirliği, yüksek nüfus yoğunluğu ve ölçek gibi avantajlar nedeniyle daha yüksek olmaktadır. Kentlerin kısa vadede emisyon azaltıcı önlemler alması, orta ve uzun vadede iklim değişikliğine uyum sağlamak için katlanmak durumunda kalacakları maliyetleri azaltmaktadır. Bu tedbirlerin etkinliği, her bir kentin kendi özel yapısına ve şartlarına bağlıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde kentlerdeki iklim değişikliğine uyum çalışmalarının en az sera gazı azaltım faaliyetleri kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.”

Panelde gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.