Blog 2017-06-13T18:31:52+00:00

İstanbul 2019 Yılı Sera Gazı Envanteri Hazırlandı!

Müdürlüğümüz tarafından GPC (Global Protocol for Community) Protokolüne uygun olarak İstanbul’un 2019 yılına ait sera gazı emisyon envanteri hesaplandı.

Toplam emisyon miktarının 50,905,125 tCO2e olduğu envantere göre, İstanbul’da en çok emisyon salımına sahip sektörler enerji ve ulaşım sektörü olarak sıralandı. Sabit enerjinin alt kırılımları incelendiğinde, konutlara ve ticari binalara ait elektrik tüketiminin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir.

Envanterin veri toplama aşamalarında, kurum içi ve dışı birçok paydaşla iletişime geçilerek kapsamlı bir envanter hazırlanmıştır. Hazırlanan envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından GPC Basic düzeydeki standartlara uygun olarak onaylanmıştır.

İMAMOĞLU C40 ZİRVESİ’NDE KONUŞTU: “BÜYÜK DEĞİŞİMİN AKTİF PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşme süreci ve iklim değişikliği eylemlerinin ele alındığı, “C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu”nun (C40 Cities) düzenlediği çevrimiçi toplantıda konuştu. Metro imalatlarından aktif yeşil alan miktarını artırmaya, akıllı şehir uygulamalarından atık maddelerden enerji üretimine kadar 10 farklı alanlarda atılan stratejik adımları özetleyen İmamoğlu, “İBB olarak; C40’ın misyonunu, küresel değişimdeki rolünü önemsiyor ve bu büyük değişimin aktif bir parçası olmak istiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu’nun (C40 Cities) düzenlediği, “Avrupa Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı”na katıldı. Çevrimiçi gerçekleştirilen sanal toplantıda; “Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşme sürecinde karşılaşılan zorluklar”, “Küresel Yeşil Yeni Anlaşma” ve “Avrupa Yeşil Anlaşma” kapsamında iklim eylemlerinin nasıl hızlandırabileceği konuları ele alındı. Toplantıya; Atina, Barselona, Heidelberg, İstanbul, Kopenhag, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Oslo, Roma, Stockholm, Tel Aviv ve Varşova kentlerinin belediye başkanları katılım sağladı. C40 Uluslararası Diploması Direktörü David Miller’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı, C40 Başkanı Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin açılış konuşmasıyla başladı.

10 ALANDAKİ STRATEJİK ADIMLARI ÖZETLEDİ

Çevrimiçi toplantıda konuşan İmamoğlu, “İBB olarak, C40’ın misyonunu, küresel değişimdeki rolünü önemsiyor ve bu büyük değişimin aktif bir parçası olmak istiyoruz” dedi. Göreve geldikten sonra hazırladıkları “Yeşil ve Adil İyileşme” planının, Kovid-19’a karşı verilen mücadelede ve olası krizlere yönelik hazırlıklar için bilimsel bir kılavuz niteliğinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, metro imalatlarından aktif yeşil alan miktarını artırmaya, akıllı şehir uygulamalarından atık maddelerden enerji üretimine kadar 10 farklı alanda attıkları stratejik adımları özetledi.

“İSTANBUL TRAFİĞİNDE FOSİL BAZLI ARAÇLARIN ORANINI AZALTACAĞIZ”

Sürdürülebilir bir toplu taşıma ağı oluşturmak için başlatılan yeni hatlarla, 2025 yılında metro ağını 261 kilometreden 425 kilometreye çıkaracaklarını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bu sayede İstanbul trafiğinde fosil bazlı araçların oranını azaltacağız. Otobüs hatlarımızı hibrit otobüslerle yeniliyoruz. Şehrimizde 50 yeni vapur hattını hayata geçirdik. İstanbul’u yaşanabilir bir şehir haline getirmek için aktif yeşil alan miktarımızı önemli ölçüde artırdık. Otoparklarımız başta olmak üzere, hizmet noktalarımızda güneş enerji santralleri ile 2024 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını, yüzde 18’e çıkarmak için adımlar attık. Günde 18 bin 195 ton ile pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla katı atık üretilen İstanbul’da, 2020 yılında, 455.892 MWh elektrik elde ettik, kompost ve geri dönüşüm oranlarını artırdık. Büyük veri temelli teknolojileri hem trafik sorunlarımızın aşılmasında hem de akıllı şehir çözümleri için kullanmaya başladık. ‘Adaptif Trafik Yönetim Sistemi’ (ATAK) ile karbon emisyonunda yüzde 18 azalma sağladık. İnşaatını tamamlayarak hizmete açtığımız yeni enerji üretim tesisimiz sayesinde, 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 3,6 milyon ton karbon salınımının engellenmesini sağlayacağız.”

“DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE İNANIYORUZ”

“İstanbul’u 2050 yılında, ‘karbon-nötr’ ve dirençli bir şehir haline getirmek için, ‘İklim Değişikliği Eylem Planımızı’, C40’tan teknik bir ekiple revize ediyoruz” diyen İmamoğlu, şehrimizin sorunlarını, ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ doğrultusunda değerlendirmeyi ve tüm paydaşların demokratik katılımıyla çözmeyi ana yaklaşım olarak kabul ettik. Bu oturumun da konularından olan Avrupa şehirlerinin Kovid-19 salgını ile derinleşen iklim değişikliği mücadelesinde teknik ve mali iş birlikleri yoluyla dayanışmalarının önemine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

C40 NEDİR?

C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities), iklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması için Ekim 2005’te, Londra’da, dünya kentlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağdır. Bu oluşumun amacı, iklim üzerine çalışmalar yürüten lider kentleri bir araya getirmektir. C40, etkili bir iş birliği, bilgi paylaşımı ve iklim değişikliği ile ilgili anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir politikalar belirleyen kentleri destekleme amacı gütmektedir. C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu, son 10 yılda 90 üzerindeki kenti bir araya getirmiş ve bu kentler sayesinde 700 milyonluk nüfusu temsil etme hakkına sahip olmuştur. C40 Kentleri’nin Afrika’dan 11, Asya’dan 31, Avrupa’dan İstanbul dahil 20, Amerika’dan 27 ve Okyanusya’dan da 3 kent üyesi bulunmaktadır. C40’ın “mega kentler”, “yenilikçi kentler” ve “gözlemci kentler” olmak üzere üç tür üyelik statüsü bulunmaktadır. C40 Başkanlığı’nı, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti yürütmektedir.

İstanbul 2050 Yılında Karbon Nötr Olma Yolunda!

Ekim 2019’da Kopenhag’da düzenlenen ‘C40 Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Deadline 2020” Taahhüdü imzalanarak İstanbul’un 2050 yılı için “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olma hedefi kabul edilmiştir.

Bunun devamında, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü teknik ekibinden ve C40 uzman ekibinden oluşan bir çalışma grubu oluşturularak; İstanbul’un mevcut İklim Eylem Planı’nın Deadline 2020 taahhütleri ve Paris Hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

İstanbul’un yürüttüğü bu çalışma, C40 Avrupa şehirleri arasında nüfus yoğunluğu açısından ilk olma özelliğine sahiptir.

Revizyon çalışmaları kapsamında yeni hedef ve eylemlerin belirlenmesi amacıyla
‘Bina – Enerji’, ‘Atık’, ‘Ulaşım’ ve ‘Su ve Atık Su’ sektörleri ile ilgili İBB birim ve iştiraklerinin karar vericilerin katılımıyla Paydaş Çalıştayları düzenlenmiştir.

Çalıştaylarda;

  • İstanbul’un dört ana sektöre ait sera gazı emisyon kaynakları ve bu emisyon miktarlarının artış trendleri ortaya konulmuş,
  • İstanbul için yapılan mevcut planlamaların ve politikaların 2050 yılına kadar sera gazı artışının nasıl etkileyeceği incelenmiş,
  • 2050 Taahhütleri doğrultusunda emisyon azaltımına yönelik geliştirilebilecek yeni politikalar ve stratejiler değerlendirilmiştir.

Katılımcılık anlayışıyla sürdürdüğümüz iklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmalarımız devam etmektedir.

İklim Çalışmalarımız Global Covenant of Mayors (GCoM) Tarafından Rozete Layık Görüldü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors-GCoM)’a üyeliğimiz kapsamında her sene bu platforma raporlama yapılmaktadır. 2019 yılındaki raporlamamız GCoM ekibi tarafından rozete layık görülmüştür.

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü olarak, iklim dostu kent olma yolundaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Dünya Çevre Günümüz Kutlu Olsun!

Salgın döneminde uzakta kaldığımız doğamızla buluştuğumuz bugünlerde, artık ona değiştiğimizi gösterme zamanı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında hazırlanan ve sanatçı Mert Fırat’ın seslendirmiş olduğu Şimdi Doğa Zamanı adlı filmimiz..

Şimdi doğa zamanı.. 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun!

Video için: https://cevrekoruma.ibb.istanbul/dunya-cevre-gunumuz-kutlu-olsun/

İBB, DÜNYAYA SERA GAZI SALIMINI AZALTAN KARBON KREDİSİ SATMAYA BAŞLADI

İBB iştiraklerinden İSTAÇ, ilk kez karbon kredisi satmaya başladı. İngiliz Numerco şirketine 10 bin tonluk karbon kredisi satışı yapıldı.

Uluslararası karbon piyasasının önde gelen kuruluşu Gold Standard denetiminde karbon kredisi kazanan İSTAÇ’ın, pazar araştırması sonuç verdi. İngiliz enerji şirketi Numerco ile temasa geçen İSTAÇ, anlaşma sağladı ve ön satış olarak 10 bin tonluk karbon kredisini sattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde bir ilke imza atan İSTAÇ, elindeki 6,5 milyon tonluk karbon kredisini uluslararası pazarda satmak için girişimlerini sürdürüyor.

İSTAÇ, Odayeri ve Kömürcüoda depolama alanlarında evsel atıktan enerji üreterek karbon kredisi kazanıyor. Şirket, Eyüpsultan’da kuracağı atık yakma ve biyometanizasyon tesisleri için de karbon kredisi başvurusu yaptı ve kabul edildi.

KARBON KREDİSİ PİYASASI

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Porotokü,  iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azaltmak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan biri de “Emisyon Ticareti” mekanizması. Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor.

    PİYASA 12 YILDA 25’E KATLANDI

On iki yıl önce, 2008 yılında, işlem hacmi 126 milyar dolar olan Karbon Piyasası’nın bu yıl ki değerinin yaklaşık 3,1 trilyona ulaşması bekleniyor.