About İklim İstanbul

This author has not yet filled in any details.
So far İklim İstanbul has created 7 blog entries.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İklim Değişikliği” Eğitimleri Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” (Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul) çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynayan yerel yönetimlerle güç birliği yapmak ve teknik kapasiteyi artırmak amacıyla 7 Haziran-9 Temmuz arasında İstanbul’ daki 39 ilçe belediyesinden görevlendirilen teknik personele eğitimler verildi.

Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ve Türkiye’nin konumu, COP 23 İklim Zirvesi, karbon yönetimi ve iklim değişikliği eylem planı konularında yerli ve yabancı çok değerli akademisyen ve uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Anket Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir akıllı şehir hedefiyle kentimizi daha düşük karbonlu ve iklim değişikliğine daha dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz dönemde çeşitli toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek farklı sektörlerden değerli uzmanların önerileri toplanmış, bu doğrultuda gelecek yıllarda sera gazı emisyonlarını azaltacak ve İstanbul’un değişen iklime uyum kapasitesini güçlendirecek bir takım somut eylemler belirlenmiştir. 

 

İİDEP,  belirlenen eylemlerin azaltım ve uyum etkilerini ve uygulanabilirliklerini gözeten bir öncelik sıralamasıyla planlanacaktır. Bu amaca yönelik olarak bir anket oluşturulmuştur. Bu anketle her bir eylem için uzman   görüşleri  toplanacak ve planlama için  değerlendirilecektir. Yaklaşık 15 dakikanızı alacak olan ankete bu linkten ulaşabilirsiniz:  https://goo.gl/forms/q5nKfpmaxq8es2w02

İİDEP’in şekillendirilmesinde uzman görüşünüzün son derece değerli olduğunun altını çizer, katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

İİDEP Ekibi

 

 

Paydaş Grubu Çalıştayı

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmekte olan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlık çalışmaları kapsamında 11 Temmuz 2017 tarihinde “Paydaş Grubu Çalıştayı” düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Söz konusu Çalıştay ile İstanbul genelinde sera gazı emisyonlarını azaltım ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine daha dirençli bir kent yapısı oluşturmak için gereken uyum çalışmalarının, çözüm önerilerinin ve sorumlulukların konusunda uzman bilim insanları, resmi erk temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Büyükşehir Belediyemiz birim ve iştiraklerinden oluşan geniş bir paydaş katılımıyla belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Çalıştay; “Atık Yönetimi”, “Su Kaynakları Yönetimi”, “Kamu Altyapısı”, “Binalar”, “Enerji Üretimi ve Dağıtımı”, “Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve Tarım”, “Sanayi”, “Ulaştırma ve Lojistik”, “Halk Sağlığı”, “Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı” başlıklarında on temel sektör için oluşturulacak çalışma gruplarıyla yürütülecektir.

 

İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programına sunulan “Improving Climate Change Awareness and Engagement in Istanbul”  isimli proje başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Eylül ayında başlayacak olan ve 18 ay sürecek olan projenin amacı; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin arttırılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır.”

 

İSTİDEP Paydaş Grubu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş Grubu (İSTİDEP Paydaş Grubu) bilgilendirme Toplantısı 10 Haziran 2017, Cumartesi Günü Saat 10:00-12:00 arasında İSTAÇ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya 43 kişi katılım gösterdi.

Sunumlar için tıklayınız.

Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

 

 

İSTİDEP PAYDAŞ GRUBU TOPLANTISI

İSTİDEP Paydaş Grubu Toplantısı 10.06.2017 Tarihinde Gerçekleştirilecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı “İSTİDEP Paydaş Grubu Bilgilendirme Toplantısı” 10 Haziran Cumartesi Günü Saat 10:00-12:00 arasında İSTAÇ Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Ajandanız için 11 Temmuz Salı Günü tam gün icra edilecek ve yeri daha sonra bildirilecek “İSTİDEP Paydaş Grubu Arama Çalıştayı” bilgisini de sunuyoruz.

Saygılarımızla,

 

Adres:İSTAÇ, Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74, Şişli