About Ebru Akyol

This author has not yet filled in any details.
So far Ebru Akyol has created 13 blog entries.

İstanbul 2019 Yılı Sera Gazı Envanteri Hazırlandı!

Müdürlüğümüz tarafından GPC (Global Protocol for Community) Protokolüne uygun olarak İstanbul’un 2019 yılına ait sera gazı emisyon envanteri hesaplandı.

Toplam emisyon miktarının 50,905,125 tCO2e olduğu envantere göre, İstanbul’da en çok emisyon salımına sahip sektörler enerji ve ulaşım sektörü olarak sıralandı. Sabit enerjinin alt kırılımları incelendiğinde, konutlara ve ticari binalara ait elektrik tüketiminin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir.

Envanterin veri toplama aşamalarında, kurum içi ve dışı birçok paydaşla iletişime geçilerek kapsamlı bir envanter hazırlanmıştır. Hazırlanan envanter C40 İklim Liderleri Grubu tarafından GPC Basic düzeydeki standartlara uygun olarak onaylanmıştır.

İstanbul 2050 Yılında Karbon Nötr Olma Yolunda!

Ekim 2019’da Kopenhag’da düzenlenen ‘C40 Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Deadline 2020” Taahhüdü imzalanarak İstanbul’un 2050 yılı için “karbon nötr” ve “dirençli şehir” olma hedefi kabul edilmiştir.

Bunun devamında, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü teknik ekibinden ve C40 uzman ekibinden oluşan bir çalışma grubu oluşturularak; İstanbul’un mevcut İklim Eylem Planı’nın Deadline 2020 taahhütleri ve Paris Hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için revizyon çalışmalarına başlanmıştır.

İstanbul’un yürüttüğü bu çalışma, C40 Avrupa şehirleri arasında nüfus yoğunluğu açısından ilk olma özelliğine sahiptir.

Revizyon çalışmaları kapsamında yeni hedef ve eylemlerin belirlenmesi amacıyla
‘Bina – Enerji’, ‘Atık’, ‘Ulaşım’ ve ‘Su ve Atık Su’ sektörleri ile ilgili İBB birim ve iştiraklerinin karar vericilerin katılımıyla Paydaş Çalıştayları düzenlenmiştir.

Çalıştaylarda;

 • İstanbul’un dört ana sektöre ait sera gazı emisyon kaynakları ve bu emisyon miktarlarının artış trendleri ortaya konulmuş,
 • İstanbul için yapılan mevcut planlamaların ve politikaların 2050 yılına kadar sera gazı artışının nasıl etkileyeceği incelenmiş,
 • 2050 Taahhütleri doğrultusunda emisyon azaltımına yönelik geliştirilebilecek yeni politikalar ve stratejiler değerlendirilmiştir.

Katılımcılık anlayışıyla sürdürdüğümüz iklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmalarımız devam etmektedir.

İklim Çalışmalarımız Global Covenant of Mayors (GCoM) Tarafından Rozete Layık Görüldü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors-GCoM)’a üyeliğimiz kapsamında her sene bu platforma raporlama yapılmaktadır. 2019 yılındaki raporlamamız GCoM ekibi tarafından rozete layık görülmüştür.

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü olarak, iklim dostu kent olma yolundaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Dünya Çevre Günümüz Kutlu Olsun!

Salgın döneminde uzakta kaldığımız doğamızla buluştuğumuz bugünlerde, artık ona değiştiğimizi gösterme zamanı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında hazırlanan ve sanatçı Mert Fırat’ın seslendirmiş olduğu Şimdi Doğa Zamanı adlı filmimiz..

Şimdi doğa zamanı.. 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun!

Video için: https://cevrekoruma.ibb.istanbul/dunya-cevre-gunumuz-kutlu-olsun/

“Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  (UNDP)  aracılığı ile yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin başlangıç toplantısı 26 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Çevre Koruma Müdürlüğümüz adına da katılım sağlanan söz konusu çalıştay ile dört yıl içerisinde proje kapsamında yürütülebilecek etkinlikler konusunda öneriler alınarak; güncellenmesi planlanan Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem planı için “Öncelikli Sektörlerin Belirlenme Kriterleri” ile yerel düzeyde hazırlanacak olan Yerel İklim Değişikliği ve Uyum Eylem Planı için “Öncelikli Şehirlerin Belirlenme Kriterleri” konularında izlenecek yol konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) Kapanış Konferansı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN)” Kapanış Konferansı 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

“İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” ile dahil olduğumuz hibe programının kapanış toplantısında; program kapsamında gerçekleştirilen tüm projeler hakkında genel bilgiler verilerek projelerin sürdürülebilirlikleri üzerine konuşulmuştur.

Tek gün olarak gerçekleştirilen programda; hibe projelerinin tanıtımı yapılmış, ulusal iklim değişikliği politikaları üzerinden strateji geliştirme ve plan oluşturma yolları katılımcılara aktarılmıştır.
UNDP-Türkiye iyi niyet elçisi Mert Fırat’ın da moderatörlerden biri olduğu program; akademi, özel sektör ve kamudan birçok temsilciyi bir araya getiren önemli bir iklim etkinliği olarak kayda geçmiştir.

İklimce Sohbetlerde Eylem Planımızdan Bahsettik

UNDP Türkiye iyi niyet elçisi Mert Fırat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen iklimce sohbetlerin “Afetler” temalı panelinin konuşmacılarından biri de Çevre Koruma Müdürlüğümüz idi. Panel boyunca iklim krizine ilişkin sorunlar ve çözümler paylaşılmış ve bu konuda çalışan farklı uzmanlık alanlarına sahip taraflarla birlikte iklim değişikliği konusu bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Panelde Sistem Geliştirme Şefliğimiz tarafından İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlanırken sadece azaltım değil uyum konusuna da önem verildiği vurgulanmıştır. Eylem planı kapsamında İstanbul’da risk altında olan kırılgan yapıdaki alanların belirlendiğini açıklanmış, eylem planındaki hedeflerin ve stratejilerin gerçekleştirilmesiyle İstanbul’un afetlere daha dayanıklı hale gelebileceğinin mümkün olacağını eklemiştir.

Panelin diğer konuşmacıları UNDP Türkiye İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı Erdem Ergin ve İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Azime Tezer’in de afet ve iklim değişikliğiyle ilgili tecrübelerini paylaşması sonrasında soru-cevap bölümüne geçilmiş ve son değerlendirmelerin ardından program tamamlanmıştır.

İklimce sohbetlerle ilgili detaylı bilgilere https://iklimce.undp.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İklim Değişikliği Eğitimlerimiz Devam Ediyor!

Çevre Koruma Müdürlüğümüzün iklim değişikliği konusunda farkındalık arttırmaya yönelik yürüttüğü çalışmaların en önemli ayağı olan eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor.

Fatih ilçesinden çevre dostu öğrencilerimiz ve velilerinin talebi üzerine 15 Ekim 2019 tarihinde Müdürlüğümüz personeli tarafından çalışmalarımız konusunda kendilerine bilgi verilmiş ve sunum yapılmıştır. Sunum boyunca çocuklara; iklim değişikliği sorununun sebepleri, hava kirliliği, gürültü kirliliği, atık yönetimi ve enerji verimliliği konusunda detaylı bilgiler verilerek neler yapılması gerektiğine dair öneriler sunulmuştur. Sunumun ardından Müdürlüğümüzün çocuklara özel olarak hazırladığı eğitici videoları izleyen misafirlerimize çevre dostu ürünlerden oluşan hediye setleri verilerek; eğitim boyunca edindikleri bilgileri çevresindeki arkadaşlarıyla paylaşmaları önerilmiştir.

İTÜ’nün Yeşil Kampüs Uygulamaları İncelendi

Stajyerlerle Birlikte İTÜ’nün Yeşil Kampüs Uygulamaları İncelendi

Her sene yılın belirli dönemlerinde çalışmalarımıza dahil ettiğimiz stajyerlerimize özel olarak hazırladığımız teknik ziyaretlerimiz kapsamında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi ziyaret edilerek Yeşil Kampüs uygulamaları yerinde incelenmiştir. Çevre Koruma Müdürlüğümüz personelleri ve stajyerlerinden oluşan ekip; Yeşil Kampüs Projesi’nin başındaki isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin Park ve Bahçeler Dairesinin yeni Başkanı Sayın Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ve İTÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayfun KINDAP tarafından kampüs içinde yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bir şekilde bilgilendirilmiş ve yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı bulmuşlardır.

Dünyanın En Yeşil 67. Kampüsü: İTÜ

Teknik ziyaret sırasında, üniversiteleri yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendiren UI GreenMetric sıralamasında “Dünyanın En Yeşil 67., Avrupa’nın ise en yeşil 32. Kampüsü” olarak seçilen İTÜ’yü bu sıralamalara çıkaran uygulamaların neler olduğu anlatılmıştır. UI GreenMetric sıralamasına girilirken her kampüsün altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarındaki başarısına göre değerlendirildiği; İTÜ’nün de bu alanlara yönelik ciddi çalışmalarının olduğu bilgileri paylaşılmıştır.

Yeşil kampüs olarak İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde yürütülen çevre dostu uygulamalarla ilgili olarak şu bilgiler edinilmiştir;

 • Sürdürülebilir peyzaj anlayışı kapsamında kampüs içi yeşil alan oranı artırılmış,
 • Kampüse ait sera gazı miktarının ölçülmesi adına kampüs özelinde sera gazı envanteri oluşturulmuş,
 • “Bisiklet Kenti İTÜ” anlayışı ile kampüs içinde yeni bisiklet yolları inşa edilmiş ve kampüs için toplam bisiklet yolunun 6 kilometreye çıkarılması hedeflenmiş,
 • Kampüs içinde bisiklet tamirinin ve satışının yapıldığı bir bisiklet evi  ve bunun haricinde elektrikli araçların şarj edilebileceği üniteler kurulmuş,
 • Yağmur sularının ayrı toplanması sağlanarak toplanan yağmur sularının kampüste yer alan Göleti beslemesi sağlanmış, Gölet etrafı yeşillendirilerek kampüs sakinlerine rekreasyon alanı olarak sunulmuş,
 • Kampüs içinde atıkların ayrı toplanması sağlanmış, biyogaz tesisi kurulmuş,
 • Doğa dostu malzemelerden oluşan ürünlerin satışa sunulduğu özel bir dükkan açılmış,
 • Kampüs içi kaldırım ve yol çalışmaları ‘Engelsiz İTÜ’ hedefine uygun olarak tekrar düzenlenmiş ve Türkiye’deki ilk ‘Engelliler İçin Tekstil Tasarım Merkezi’ üniversitenin Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

İzci Kampı Eğitimlerimiz Başladı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye İzcilik Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü işbirliğiyle “İstanbul İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi”nde gerçekleştirilen Yaz İzci Kampı 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

İzci kampının “Çevre Bilinci” adlı ders içeriği Çevre Koruma Müdürlüğümüz personelleri tarafından verilmektedir. Yaşları 10 ila 18 arası gençlerin katıldığı izci kampında minik izcilere; iklim değişikliği, hava kirliliği, deniz kirliliği ve atık yönetimi gibi çevresel konularla ilgili farkındalık artırıcı dersler verilmektedir.

Kamp kapsamında izciler çevre alanı dışında birçok dalda eğitim almaktadırlar. Yaz İzci Kampı’nda izciler; Temel ve İleri Seviye İzcilik, Kişisel Gelişim, Hafıza Teknikleri, Telsiz ve Haberleşme, İlk yardım, Trafik, İtfaiye-Yangın, Resim, Müzik, Tiyatro, Yüzme, Bisiklet, Binicilik, Pentatlon, Badminton, Tırmanma duvarı, Hayvan Bakımı, Ebru, Model, Uçak yapımı ve Paintball gibi birçok konuda eğitim alıp, çeşitli aktivitelere katılmaktadırlar.

İzciler, geniş bir yelpazede sunulan eğitimlerle doğa ile iç içe sosyal bir ortamda bulunmanın keyfini doyasıya yaşarken sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, yaparak ve yaşayarak öğrenmektedirler. Yaz İzci Kampı ile çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri ve analitik düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.