“Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  (UNDP)  aracılığı ile yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin başlangıç toplantısı 26 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Çevre Koruma Müdürlüğümüz adına da katılım sağlanan söz konusu çalıştay ile dört yıl içerisinde proje kapsamında yürütülebilecek etkinlikler konusunda öneriler alınarak; güncellenmesi planlanan Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem planı için “Öncelikli Sektörlerin Belirlenme Kriterleri” ile yerel düzeyde hazırlanacak olan Yerel İklim Değişikliği ve Uyum Eylem Planı için “Öncelikli Şehirlerin Belirlenme Kriterleri” konularında izlenecek yol konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) Kapanış Konferansı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN)” Kapanış Konferansı 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

“İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” ile dahil olduğumuz hibe programının kapanış toplantısında; program kapsamında gerçekleştirilen tüm projeler hakkında genel bilgiler verilerek projelerin sürdürülebilirlikleri üzerine konuşulmuştur.

Tek gün olarak gerçekleştirilen programda; hibe projelerinin tanıtımı yapılmış, ulusal iklim değişikliği politikaları üzerinden strateji geliştirme ve plan oluşturma yolları katılımcılara aktarılmıştır.
UNDP-Türkiye iyi niyet elçisi Mert Fırat’ın da moderatörlerden biri olduğu program; akademi, özel sektör ve kamudan birçok temsilciyi bir araya getiren önemli bir iklim etkinliği olarak kayda geçmiştir.