Yerel Yönetimler İklim Eylem Planlarını Hazırlamaya Başladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi” kapsamında 13.06.2019 tarihinde Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtımı ve Proje Kapanış Etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu etkinliğe İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Sistem Geliştirme Şefliği tarafından İklim Değişikliğine Uyum: İklime Dirençli Şehirlerin Oluşturulması” başlıklı panelde İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı uyum stratejileri ve çalışmaları katılımcılarla paylaşılmıştır.