Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) Yönetmeliği II. Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleşti

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehrin, nüfusu belli aralıklar arasında kalan ilçe belediyelerinin ve il özel idarelerinin Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlamasını zorunlu tutacak bir yönetmelik taslağının oluşturulması amacıyla daha öncesinde 27 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ilk toplantının devamı niteliğinde 8 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da ikinci bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Yarım günlük program şeklinde düzenlenen Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanı Orhan SOLAK başkanlığında; REC Türkiye Rifat Ünal SAYMAN’ın kolaylaştırıcılığında yaklaşık 20 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Yönetmelik taslağına ilişkin tüm katılımcıların görüşlerinin alınmasından önce Ünal Bey tarafından; AB Çevre ve İklim Değişikliği Mevzuatı’nın kapsamları anlatılarak Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan projenin detayları hakkında detaylı bilgiler paylaşılmıştır. AB ülkelerinde YİDEP mevzuatı ve hazırlama oranları, bu oran içindeki gönüllü ve zorunlu hazırlayan ülkelerin sayıları ve YİDEP hazırlanmasını etkileyen faktörler sıralanmıştır.

Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarının sektörel dağılımı incelenmiş; en çok salımların enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerine ait olduğu vurgulanmıştır. Türkiye’nin INDC’si ve Türk şehirleri için hazırlanması istenen bir YİDEP’te nelerin olması gerektiği konuları da ayrıca tartışılmıştır. Hazırlanacak YİDEP’lerin Türkiye’nin INDC’sine de büyük katkı sağlayacağı notu düşülmüştür.

2019 yılı içerisinde taslağının çıkarılması planlanan YİDEP Yönetmeliği hakkında katılımcıların görüşlerinin alınmasının ardından Çalıştay sonlandırılmıştır.