Anket Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir akıllı şehir hedefiyle kentimizi daha düşük karbonlu ve iklim değişikliğine daha dirençli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz dönemde çeşitli toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek farklı sektörlerden değerli uzmanların önerileri toplanmış, bu doğrultuda gelecek yıllarda sera gazı emisyonlarını azaltacak ve İstanbul’un değişen iklime uyum kapasitesini güçlendirecek bir takım somut eylemler belirlenmiştir. 

 

İİDEP,  belirlenen eylemlerin azaltım ve uyum etkilerini ve uygulanabilirliklerini gözeten bir öncelik sıralamasıyla planlanacaktır. Bu amaca yönelik olarak bir anket oluşturulmuştur. Bu anketle her bir eylem için uzman   görüşleri  toplanacak ve planlama için  değerlendirilecektir. Yaklaşık 15 dakikanızı alacak olan ankete bu linkten ulaşabilirsiniz:  https://goo.gl/forms/q5nKfpmaxq8es2w02

İİDEP’in şekillendirilmesinde uzman görüşünüzün son derece değerli olduğunun altını çizer, katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

İİDEP Ekibi