İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş Grupları “iklim değişikliği eylem planı uyum önerileri” gündemi ile toplandı

“İSTİDEP” Paydaş Grubu Bilgilendirme Toplantısı 11 Temmuz Salı gün boyu süren masa toplantıları ve sunumlarla gerçekleşti. Oldukça verimli geçen İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş çalıştayı Piyalepaşa DoubleTree-Hilton Otelde gerçekleşti. Paydaş toplantısına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, İBB Çevre Koruma Dairesi Başkanı Fuat Alarçin, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Soran, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ve bir çok değerli bilim insanı, öğretim görevlisi, akademisyen ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı süresince Su kaynakları yönetimi, Kamu altyapısı, Binalar, Enerji üretimi ve dağıtımı, Arazi kullanımı, ormancılık, biyo çeşitlilik ve tarım, Sanayi, Ulaştırma ve lojistik, Halk sağlığı, Turizm, ticaret ve sosyo-kültürel yapı konuları etrafında geniş kapsamlı yuvarlak masa toplantıları yapıldı. İlgili sektörlerde konularında uzman kişiler kendi sektörleriyle ilgili emisyon azaltım önerileri ve iklim değişikliğine uyum önerilerini tartıştılar.

Paydaş Grubu Çalıştayı

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yürütülmekte olan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı (İİDEP) hazırlık çalışmaları kapsamında 11 Temmuz 2017 tarihinde “Paydaş Grubu Çalıştayı” düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Söz konusu Çalıştay ile İstanbul genelinde sera gazı emisyonlarını azaltım ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerine daha dirençli bir kent yapısı oluşturmak için gereken uyum çalışmalarının, çözüm önerilerinin ve sorumlulukların konusunda uzman bilim insanları, resmi erk temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Büyükşehir Belediyemiz birim ve iştiraklerinden oluşan geniş bir paydaş katılımıyla belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Çalıştay; “Atık Yönetimi”, “Su Kaynakları Yönetimi”, “Kamu Altyapısı”, “Binalar”, “Enerji Üretimi ve Dağıtımı”, “Arazi Kullanımı, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve Tarım”, “Sanayi”, “Ulaştırma ve Lojistik”, “Halk Sağlığı”, “Turizm, Ticaret ve Sosyo-Kültürel Yapı” başlıklarında on temel sektör için oluşturulacak çalışma gruplarıyla yürütülecektir.