İklim Değişikliği Farkındalık Geliştirme Projesi

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programına sunulan “Improving Climate Change Awareness and Engagement in Istanbul”  isimli proje başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Eylül ayında başlayacak olan ve 18 ay sürecek olan projenin amacı; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin arttırılmasını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır.”

 

İSTİDEP Paydaş Grubu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş Grubu (İSTİDEP Paydaş Grubu) bilgilendirme Toplantısı 10 Haziran 2017, Cumartesi Günü Saat 10:00-12:00 arasında İSTAÇ Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya 43 kişi katılım gösterdi.

Sunumlar için tıklayınız.

Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

 

 

İSTİDEP PAYDAŞ GRUBU TOPLANTISI

İSTİDEP Paydaş Grubu Toplantısı 10.06.2017 Tarihinde Gerçekleştirilecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı “İSTİDEP Paydaş Grubu Bilgilendirme Toplantısı” 10 Haziran Cumartesi Günü Saat 10:00-12:00 arasında İSTAÇ Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Ajandanız için 11 Temmuz Salı Günü tam gün icra edilecek ve yeri daha sonra bildirilecek “İSTİDEP Paydaş Grubu Arama Çalıştayı” bilgisini de sunuyoruz.

Saygılarımızla,

 

Adres:İSTAÇ, Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74, Şişli